TOPlist

KHS

Krajská hygienická stanice - kontakty

Činnost oboru, který se velmi úzce váže na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zabývá se mimo jiné posuzováním pracovní činnosti, která může mít vliv na zdraví zaměstnance. Cílem je snaha o zamezení vzniku profesního onemocnění, které může vést k dočasnému, ale i trvalému poškození zdraví, a to právě na základě pracovní činnosti. 

Kontrolním orgánem hygieny práce je Krajská hygienická stanice. Zastává funkci státního zdravotního dozoru.  


Ministerstvo zdravotnictví ČR


P.O. BOX 81 Palackého nám. 375/4 128 01 Praha 2

Telefon: 224 971 111

Fax: 224 972 111

E-mail: mzcr@mzcr.cz

KHS Jihočeského kraje

Na Sadech 25 České Budějovice, 370 71

Telefon: 387 712 111

Fax: 387 712 349

KHS Jihomoravského kraj

Jeřábkova 4 Brno, 602 00

Telefon: 545 113 034 

Fax: 545 113 099

KHS Karlovarského kraje

Závodní 94 Karlovy Vary, 360 21

Telefon: 355 328 311

Fax: 355 328 330

KHS kraje Vysočina

Tolstého 1914/15 Jihlava, 586 01

Telefon: 567 564 551

Fax: 567 305 352

KHS Královéhradeckého kraje

Habrmanova 19 Hradec Králové, 501 01

Telefon:495 058 111

Fax: 495 058 502

KHS Libereckého kraje

Husova 64Liberec, 460 31

Telefon:485 253 111

Fax: 485 105 864

KHS Moravskoslezského kraje

Na Bělidle 7 Ostrava, 702 00

Telefon: 595 138 111

Fax: 595 138 109

KHS Olomouckého kraje

Wolkerova 6Olomouc, 779 11

Telefon: 585 719 111

Fax: 585 719 245

KHS Pardubického kraje

Mezi Mosty 1793 Pardubice, 530 03

Telefon: 466 531 930

Fax: 466 531 950

KHS Plzeňského kraje

Skrétova 15 Plzeň, 303 22

Telefon: 377 155 111

Fax: 377 323 894

KHS Středočeského kraje

Dittrichova 329/17 Praha 2, 128 01

Telefon: 234 118 111

Fax: 224 916 561

KHS Ústeckého kraje

Moskevská 15 Ústí nad Labem, 400 01

Telefon: 477 755 110

Fax: 475 209 278

KHS Zlínského kraje

Havlíčkovo nábř. 600 Zlín, 760 01

Telefon: 577 006 711

Fax: 577 006 746