SLUŽBY v BOZP a PO

Osobně


Služby v BOZP

 • Dokumentace BOZP
 • Bezpečnostní pokyny a značení
 • Provozní řády
 • Prevence rizik v BOZP
 • Zpracovávání záznamů na základě změněných podmínek pracovišť
 • Pravidelné kontroly dodržování bezpečnosti práce na pracovištích
 • Prověrky BOZP
 • Kontroly pracovišť
 • Kontroly dodržování technické bezpečnosti strojů a zařízení
 • Pracovní úrazy poradenství a řešení
 • Zpracování a aktualizace poskytování OOPP
 • Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP
 • Školení zaměstnanců BOZP
 • Školení řidičů
 • Kategorizace prací
 • Pracovní a hygienické podmínky na pracovištích
 • Účast a zastupování při kontrolách státních orgánů
           a související...

Služby v PO

 • Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance
 • Školení požární ochrany pro zaměstnance
 • Školení obsluhy ohlašovny požáru
 • Školení pracovníků zajišťující ostrahu objektu
 • Školení preventivních požárních hlídek
 • Školení osob v době sníženého provozu
 • Dokumentace PO
 • Bezpečnostní pokyny a značení
 • Preventivní požární prohlídky dodržování podmínek požární bezpečnosti
 • Fyzické kontroly pracovišť
 • Kontroly prostředků požární ochrany
 • Kontroly dodržování požární bezpečnosti strojů a zařízení
 • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
 • Věcné prostředky požární ochrany
 • Technické prostředky požární ochrany
 • Účast a zastupování při kontrolách státních orgánů

              a související...